De geschiedenis van Reiki zoals die door mevrouw Takata werd doorgegeven

In een kleine christelijke universiteit in de plaats Kyoto in Japan wil de predikant die tevens hoofd of docent aan de universiteit is beginnen met de dienst als een van de aanwezigen hem vraagt of hij de inhoud van de bijbel letterlijk accepteert. De hoogleraar bevestigd dat. De student gaat door met zijn vraag. In de bijbel staat dat Jezus zieke mensen beter maakte. U accepteert wat er geschreven staat, maar heeft u dat ooit zelf zien gebeuren? Is het voor u genoeg om dat te lezen en dan ook te geloven? De hoogleraar antwoordt dat hij dat genoeg vind. De student antwoord dat het wel mogelijk is dat hij dat gelooft maar dat de studenten hierdoor in de war raken en het zelf wel willen zien gebeuren. Wij zijn bezorgd. Wij willen er niet alleen over lezen maar het ook zelf ervaren.
Deze docent/predikant is Mikao Usui en hij neemt op dat moment een besluit dat zijn leven zal veranderen.
De volgende morgen neemt hij ontslag als hoofd van de Doshisha universiteit en vertrekt naar de Verenigde Staten. Hij krijgt bij de universiteit van Chicago een eredoctoraat voor zijn onderzoek naar het geheim van Jezus en zijn apostelen, het genezen van zieken door handoplegging. Hij vindt echter niet wat hij zoekt. Hij herinnert zich dan dat er in de Boeddhistische traditie van wordt uit gegaan dat de Boeddha de kracht tot genezen bezat.
Vervolgens besluit hij terug te gaan naar Japan en daar zijn onderzoek voort te zetten.
Terug in Japan bezoekt Mikao Usui vele Boeddhistische kloosters en is geïnteresseerd in lichamelijke genezing. Maar op zijn vragen krijgt hij steeds hetzelfde antwoord: ‘in onze ogen is het de geest die genezen moet worden en daar houden wij ons mee bezig”.
Na verloop van tijd komt hij in een Zen-klooster Uysui vraagt om binnen te mogen komen en de oude Boeddhistische geschriften en Soutra’s te mogen bestuderen.
Nog steeds is hij op zoek naar een manier om te genezen. Men laat hem binnen en hij mag de oude geschriften bestuderen. In de leringen van Boeddha opgeschreven door een leerling vindt hij de formule en de bijbehorende symbolen en de beschrijving van hoe Boeddha kon genezen..
Hij heeft dan wel de kennis ontdekt maar hoe dit toe te passen? Hij spreekt daarover met de oude Abt van het klooster die ook erg veel belangstelling heeft voor dat wat Usui aan het onderzoeken is. Hij adviseert hem om zich 21 dagen terug te trekken op een heilige berg en daar te mediteren en te vasten.
Dat is wat Mikao Usui gaat doen. Als hij op de berg is zoekt hij 21 steentjes en gaat mediteren, elke avond gooit hij een steentje weg. Er gebeurt niets en hij voelt dat zijn krachten opraken.
Op de 21ste dag wordt hij zich plotseling bewust van een pulserende lichtstraal die vanuit de hemel naar hem toe komt. Door het licht geraakt wordt hij omvergegooid. Dan ziet hij de symbolen die hij bij zijn studie had ontdekt, de sleutel tot genezing zoals Boeddha en Jezus gedaan zouden hebben. Hij voelt de symbolen in zijn geheugen branden. Vanaf dat moment weet hij de betekenis van de symbolen en hoe ze gebruikt moeten worden.
Als Mikao Usui uit zijn trans weer wakker wordt voelt hij zich niet langer uitgeput. Ook is zijn stijfheid en gevoel van honger verdwenen. Hij gaat op weg naar beneden en stoot zijn voet aan een rotspunt; zijn grote teen is erg beschadigd. In een reflex pakt hij, om de pijn te verzachten zijn grote teen vast. Dan gebeurt er iets bijzonders. Het bloeden houd op en zijn teen is bijna genezen.
Hij gaat terug naar het klooster, hoort daar dat zijn vriend, de abt, ernstig ziek is en op sterven ligt. Hij gaat naar hem toe en legt zijn handen op zijn buik. Na enige tijd slaat de abt zijn ogen op en Mikao Usui verteld hem wat er is gebeurd. En dat hij denkt dat hij een groot geschenk van God heeft gekregen.
Hij verlaat het klooster en gaat 7 jaren werken in de sloppenwijken van Kioto. Hij geeft aan ieder die er om vraagt Reiki. Na enige tijd realiseert hij zich dat hij steeds dezelfde mensen ziet komen. Hij wordt zich ervan bewust dat genezing niet alleen een lichamelijk proces is maar dat mensen ook moeten willen veranderen; dat er een ander denkpatroon moet komen. Hij gaat weg uit de krottenwijk en gaat les geven aan mensen die dat willen. Deze mensen leren zichzelf te genezen en hij geeft de Reikibeginselen door aan hen. Een aantal wordt ingewijd in de eerste graad. Dat doet hij ook met zijn latere opvolger Dr.Chujiro Hayashi (legerarts).


Vlak voordat Mikao Usui sterft wijdt hij Hayashi in tot Reikimaster. Deze ontdekt dat Reiki vanzelf stroomt naar de plek waar dat nodig is. Reiki vult het tekort aan levensenergie aan. Verder ontdekt hij dat alleen een positieve manier van denken en een goede manier van leven iemand helemaal kan herstellen.
Vervolgens begint hij een Reiki-kliniek . Daar komt ook mevrouw Hawayo Takata. Zij is een Japanse die op Hawaiï woont en ernstig ziek is. Zij komt naar de Reiki-kliniek voor een behandeling en tot haar grote verbazing geneest zij. Zij blijft als medewerkster in de kliniek en wil er graag ingewijdt worden. Uiteindelijk wijst Dr. Chujiro Hayashi haar aan als zijn opvolger en wijdt haar in tot Reikimaster.
De kliniek heeft door de tweede wereldoorlog geen mogelijkheden meer om te blijven bestaan en Dr.Hayashi besluit in meditatie te sterven.
Mevrouw Takata vertrekt na de oorlog naar de Verenigde Staten van Amerika en introduceert daar de Reiki-methode. Zij geeft overal Reikicursussen l en ll. Er zijn veel mensen die de cursussen bij haar doen. Iets meer dan 20 personen worden door haar tot Reiki-master ingewijd. Ze wordt bekend als een krachtig geneeskundige en een goede lerares Zij geeft haar kennis door aan een jongere generatie; haar kleindochter Phyllis, die als jong meisje de eerste graads inwijding ontving.
Aan het eind van haar leven, geeft zij haar rol als Grandmaster door aan Phyllis Lei Furumoto nadat zij haar ook tot Reiki-master heeft ingewijd. Phyllis Lei Furumoto is nu Grand-master van de Alliance die het Usui Systeem of Natural Healing ofwel Reiki uitdragen.
Masters van het Usui-syateem hebben zich inmiddels over de gehele wereld verspreid, al dan niet verbonden aan de Alliance. Binnen de Alliance verbindt men zich aan bepaalde werkwijzen en prijzen. Het voornaamste verschil tussen de Masters van de Alliance en de vrije, niet aangesloten, masters is voornamelijk de prijs die men betaald voor de inwijdingen.
Reiki is een groot cadeau en ik vind zeker dat daar een bepaald bedrag tegenover mag/moet staan. Maar als de prijzen zo hoog zijn dat deze weg alleen open is voor mensen die dat goed kunnen betalen dan vind ik dat veel te ver gaan. Voor een grote groep mensen is het dan niet mogelijk om ingewijd te worden in dit systeem.


Februari 2009
Mini Lourens, Reiki-Master
Reikicentrum « De Uitbouw »